Wednesday, August 18, 2010

Erastus 1, AR 4710 - Erastus 1, AR 4711

Efter deres hjemkomst til Oleg's Trading post, modtager heltene et nyt charter fra Restov. De er nu officielt de suveræne herrer over the Greenbelt, med ret til at forme og skabe et land efter eget ønske, dog med nære bånd til deres patron og alierede, Brevoy.

I det år der følger stifter heltene landet Andora, ved grundlæggelsen af byen Thornwall, på ruinerne af Stag Lordens borg ved Tuskwatter søens nordbræd. Herfra bosætter heltene en bræmme af land fra syd mod nord, helt op til Oleg's Trading Post. Oleg's Trading post bliver den første bygning i den nye by Olegton.

Sidst på vinteren modtager heltene en mand ved navn Loy Rezbin. Han er venlig og tydeligvis dannet. Han forklarer at han leder en gruppe nybyggere der er udvandret fra Galt på grund af det politiske klima i deres hjemland og at hen med sine landsmænd gerne vil bygge en by ved bræden af Skunk River. Heltene indvilliger og da sommeren AR 4711 kommer er den lille landsby Tatzlford en realitet.

No comments:

Post a Comment