Friday, July 16, 2010

PC synopsis: Pen (Penderrin) Ohmsford

Pen voksede op i skovenes dyb i det sydlige Brevoy, fjernt fra civilisationens svøber og krige. Bortset fra fåtallige besøg hos skovens øvrige beboere og de omkringliggende landsbyer, var planter og dyr i mange år hans eneste kontakt til verden udover gennem hans mor, Griane. De få besøgende, der i årenes løb fandt vejen forbi, var druider ligesom Griane selv, og de blev sjældent mere end nogle få uger, ofte for at hjælpe hende med Pens træning. Fra druiderne lærte Pen meget om landet, der omgav dem – også om de lande der lå på den anden side af skovene – og han lærte at holde af alle verdens skabninger. Samtidig forstod han bedre og bedre, hvordan rendyrket ondskab, egoisme og ikke mindst simpel uvidenhed blandt de intelligente racer gjorde dem til en trussel mod sig selv og naturen. Det gik også op for ham, at familiens ensomme tilværelse ikke var selvvalgt, men at Griane levede i eksil. Det tog dog endnu mange år, før han forstod grunden til deres isolation: mens Griane endnu var et barn, var hendes forældre blevet dræbt, og hun selv fjernet fra familien af en mægtig fyrste, som sidenhen havde opfostret hende i sit eget onde billede. Som ung var hun under et andet navn blevet hans betroede, hans mægtige og frygtede tjenerinde som med egne grusomme hænder havde dræbt og lemlæstet mange, mens endnu andre var blevet myrdet på hendes ord. En gruppe eventyrere, heriblandt Pens far og onkel, havde søgt konfrontationen, og skønt mange var faldet, så lykkedes det dem af magisk vej at omvende hende. Herefter havde Griane hjulpet med at slå fyrsten ihjel. Hendes gerninger kunne imidlertid ikke gøre ugjorte, og da hun følte, hun var med barn, havde hun derfor valgt eksilet – for i simple kår at kunne opfostre Pen til noget bedre og måske derigennem begynde at sone sin brøde. Selvom mange år nu var gået, var hadet til hende imidlertid stadig uformindsket, hvorfor Pen måtte love aldrig at tale om sin familie eller forsøge at finde dem – men nøjes med at vide, at begge var forbilledlige mænd af ære, mod, og hengivenhed. Pen tænkte længe og dybt over Grianes ord, og da han rejste fra barndomshjemmet for at slutte sig til en gruppe unge eventyrere i The Greenbelt, var det med et indædt ønske om at gøre det "rigtige". Campaign trait: Rostlander (+1 Fort), bonus trait: Focused Mind (+2 Concentration checks).

No comments:

Post a Comment