Sunday, July 18, 2010

Gozran 5 - 26, AR 4710

Kun to dage efter afgang fra Oleg's opstår de første problemer. Den nordvestlige kant af Narlmarches er fyldt med bjørnesakse som gør undersøgelsen af området farefuldt og langsommeligt. Gruppen finder dog hurtigt spor fra jægeren, som formodes at have lagt fælderne ud. I stedet for at fjerne fælderne besluttes det at opspore jægeren først. Få dage senere finder gruppen den skyldige jæger. Denne er imiddlertid bukket under for en af sine egne fælder og er nu død. Med dette afklaret er gruppen fri til at fjerne fælderne uden frygt for at nye bliver lagt ud med det samme.

Efterfølgende begynder gruppen at rejse lags Thorn River for at udforske dennes løb. I denne tid lykkes det lang om længe at afsløre de gavtyve der i nu flere måneder har drillet gruppen hver nat de har færdedes nær Narlmarches skoven. De skyldige er en fairy dragon ved navn Perlivash og dennes loyale ven, en grig-pige ved navn Tyg-Titter-Tut. Disse er meget venlige og fortæller vidt og bredt om hvad de ved om skoven.

Efter et behageligt samvær med de to alfer regser gruppen vedere langs Thorn River. I løvet af en uges tid bliver dennes løb undersøgt færdigt og dens sammenløb med Shrike River bliver fundet. Ved vadestedet, hvor Shrike og Thorn River mødes bliver gruppen angrebet af banditter. Banditterne bliver besejret og tages tilbage til Kesten Garress som bevis for gruppens indsats med banditter.

Friday, July 16, 2010

PC synopsis: Pen (Penderrin) Ohmsford

Pen voksede op i skovenes dyb i det sydlige Brevoy, fjernt fra civilisationens svøber og krige. Bortset fra fåtallige besøg hos skovens øvrige beboere og de omkringliggende landsbyer, var planter og dyr i mange år hans eneste kontakt til verden udover gennem hans mor, Griane. De få besøgende, der i årenes løb fandt vejen forbi, var druider ligesom Griane selv, og de blev sjældent mere end nogle få uger, ofte for at hjælpe hende med Pens træning. Fra druiderne lærte Pen meget om landet, der omgav dem – også om de lande der lå på den anden side af skovene – og han lærte at holde af alle verdens skabninger. Samtidig forstod han bedre og bedre, hvordan rendyrket ondskab, egoisme og ikke mindst simpel uvidenhed blandt de intelligente racer gjorde dem til en trussel mod sig selv og naturen. Det gik også op for ham, at familiens ensomme tilværelse ikke var selvvalgt, men at Griane levede i eksil. Det tog dog endnu mange år, før han forstod grunden til deres isolation: mens Griane endnu var et barn, var hendes forældre blevet dræbt, og hun selv fjernet fra familien af en mægtig fyrste, som sidenhen havde opfostret hende i sit eget onde billede. Som ung var hun under et andet navn blevet hans betroede, hans mægtige og frygtede tjenerinde som med egne grusomme hænder havde dræbt og lemlæstet mange, mens endnu andre var blevet myrdet på hendes ord. En gruppe eventyrere, heriblandt Pens far og onkel, havde søgt konfrontationen, og skønt mange var faldet, så lykkedes det dem af magisk vej at omvende hende. Herefter havde Griane hjulpet med at slå fyrsten ihjel. Hendes gerninger kunne imidlertid ikke gøre ugjorte, og da hun følte, hun var med barn, havde hun derfor valgt eksilet – for i simple kår at kunne opfostre Pen til noget bedre og måske derigennem begynde at sone sin brøde. Selvom mange år nu var gået, var hadet til hende imidlertid stadig uformindsket, hvorfor Pen måtte love aldrig at tale om sin familie eller forsøge at finde dem – men nøjes med at vide, at begge var forbilledlige mænd af ære, mod, og hengivenhed. Pen tænkte længe og dybt over Grianes ord, og da han rejste fra barndomshjemmet for at slutte sig til en gruppe unge eventyrere i The Greenbelt, var det med et indædt ønske om at gøre det "rigtige". Campaign trait: Rostlander (+1 Fort), bonus trait: Focused Mind (+2 Concentration checks).

Thursday, July 1, 2010

Pharast 23 - Gozran 4, AR 4710

Videre udforskning af mite komplekset forer langt omlænge til en kamp med klanens leder, en lile bidsk mite bereden på en enorm flåt. Mitesne var ingen udfordring, men det var den næsten to meter høje flåt. Den endte med at suge en del blod fra Fane og inficerede hende med en frygtelig svækkende sygdom. Men det var et nødvendigt offer, for i lederens hule fandtes Old Sharptooth, en grotesk lille djævle statuette af elfenben. Efter at have dræbt eller jaget de sidste mites på flugt, vendte grupppen tilbage til Sootscale kobolderne.

Gruppen blev taget til chief Sootscale af kobolden Mik.mek, som var blevet befriet fra mitesne. Det viste sig da Sootscale knuste Old Sharptooth at han og hans kobolder følte sig præsset i krig af shamanen Tartuk og en forbandelse, som de troede hvilede på statuetten. Med forbandelsen ophævet, fandt kobolderne modet til langt om læng at gøre det forbi med Tartuk.

Selv om Fane var svækket af sygdom valgte hun sammen med sine venner at udforske the Greenbelt sålænge de havde proviant. En uge senere vendte de alle tilbage til Oleg's. Fane var rask igen og nu var det på tide at indkassere nogle af de belønninger de var blevet lovet for deres arbejde og at købe nyt udstyr.