Monday, February 1, 2010

Uddrag af Maegars rejsejournal

25. Neth, 4708AR Mens Alaria med omhu gennemsøger enhver krog af Fort Rannick, hjælper vi andre med til at evakuere Turtleback Ferry. 50 syge, svage og sårede samt 50 hjælpere, kvinder og børn er ført op til fortet, hvor de bliver indkvarteret for vinteren. Der er trangt. Alle, der kan, hjælper til med at pleje de svageste og gøre fortet beboeligt. Takket være Abadars gavmildhed har vi bespist dem. Jakardros er forsvundet ud i skovene for at sikre, at der ikke er flere ogres i nærheden. Vi ser ham ikke resten af vinteren. 26. Neth, 4708AR I en støvet dragkiste, halvgemt under et tæppe har Alaria fundet et ældgammelt magisk pergament med formularen ”fox’s cunning” på. Urgar siger, at han vil forsøge at kopiere formularen til sin egen bog, og hvis det lykkes, bruge den til at skabe en mægtig magisk ting. 27. Neth, 4708AR Der er udbrudt en epidemi af ”filth fever” på fortet. Det har vist sig, at brønden er forgiftet, og da vandreservoiret er for stort til, at jeg kan rense det ad magisk vej, har jeg igangsat gravningen af en ny. Seks unge mænd fra Turtleback Ferry står for gravearbejdet. Den nye brønd vil anslået koste 75 guldstykker i løn og materialer og tage godt en måned at grave. 28. Neth, 4708AR Urgar er gået i gang med at forbedre sit magiske pandebånd, så det drastisk vil forøge bærerens intelligens (headband of vast intelligence +6). På grund af særligt gunstige astronomiske forhold anslår han, at det kun vil kræve cirka halvt så mange materialer som normalt og kun tage seksten dage at lave. Selv har jeg ledt fortet igennem efter et passende fokus for min ”teleport” formular og har i kælderen fundet en gammel rusten nøgle. Den trænger til en god oppolering og hvis jeg lægger en smuk runesten iden som jeg har fundet ved Captain Rannicks krypte vil jeg kunne bruge den til hurtigt at vende tilbage til fortet. 29. Neth, 4708AR Evakueringen af Turtleback Ferry er afsluttet. 30. Neth, 4708AR Vi hjælper borgmesteren i Turtleback Ferry, Maelin Shreed, med at organisere oprydningen efter oversvømmelserne. Mere end noget andet mangler folkene fra Turtleback Ferry tag over hovedet og mad, så første prioritet er at udbedre skaderne på de huse, der stadig står, og redde alt det vinterforråd, vi kan. Dernæst forsøger vi at redde de byggematerialer, vi kan, fra de sammenstyrtede huse. De bliver uvurderlige, når genopbygningen tager fart til foråret. Sammen med de andre har jeg været inde i grotterne bag fortet for at forsegle de områder, hvor øglerne bor, med min sten-formende magi. Nu er det bare at vente og se, om øglerne har en anden vej ind. Jeg har sendt Miro til Ilsurian for at rapportere om dæmningen, landsbyens og fortets aktuelle situation og for at skaffe materialer og mad. 1. Kuthona, 4709AR Jeg er gået i gang med at forbedre Alarias magiske våben og rustninger. Jeg forventer, at arbejdet vil tage omkring 20 dage. Jeg har også igangsat de vigtigste reparationer på Fort Rannick, specielt på murværket. Miro regner med, at det vil tage godt fire uger at få udbedret de alvorligste skader og koste omkring 160 guldstykker i materialer. 13. Kuthona, 4709AR Urgar er blevet færdig med sit pandebånd og er nu gået i gang med at forbedre mit, så det forøger ikke bare min intelligens, men også mine diplomatiske evner. Der er i øvrigt gået 14 dage siden øglernes del af grotterne blev forseglet, og vi har ikke set spor til dem. 18. Kuthona, 4709AR Miro et vendt tilbage fra Ilsurian sammen med en lille gruppe mænd. De har telte og en måneds forsyninger med til hele landsbyen. Tak Abadar, for Miros venlige tungebånd! 20. Kuthona, 4709AR Urgar er blevet færdig med mit magiske pandebånd, men har ingen planer om at holde pause. Han er ufortrødent gået i gang med nye ting, der tilsammen vil tage ham resten af vinteren at færdiggøre. Alt i alt regner han med at være færdig når foråret gryr – engang i midten af Pharast. 21. Kuthona, 4709AR. En gruppe varisiske rejsende under ledelse af Jarim Corveni har meldt deres ankomst. Vi har givet dem nogle af vores forsyninger, og de optræder til gengæld for de hårdt prøvede landsbyboere. Det er godt for moralen – pludselig ser vinteren ikke helt så lang ud! 24. Kuthona, 4709AR Brønden er færdig. Det er jeg også – med at forbedre Alarias ting. 25. Kuthona, 4709AR Miro og jeg drager til Ilsurian for at forhandle en aftale på plads om Fort Rannick. Der er cirka 80 mil langs med floden. Mens jeg væk, er fortet under Degas kommando. Elektra og Alaria har planer om at drage tilbage til Magnimar og Sandpoint lige så snart, Urgar er færdig med deres magiske ting, hvilket nok bliver i begyndelsen af Calistril. 1. Abadius, 4709AR Miro og jeg er ankommet til Ilusurian - en rejse, der har taget os 5 dage til fods. Jeg har observeret floden undervejs. I en båd ville man kunne rejse ned af floden på den halve tid eller hurtigere. 4. Abadius, 4709AR Miro og jeg har fundet lejde på en båd og fortsætter mod Magnimar for at rapportere og forhandle med fyrsten. Vores forhandling i Ilsurian var en succes. Byen har lovet at øge patruljeringen i området, hvilket giver os ryggen fri, og at hjælpe os med arbejdskraft. Jeg har købt yderligere 4 måneders forsyninger for 700 guldstykker, som er blevet sendt nordpå til fortet for at havne i landsbyboernes og mine venners sultne maver. 14. Abadius, 4709AR Efter endnu en sørejse, hvor strømmen har været med os, er Miro og jeg ankommet til Magnimar, hvor jeg har aflagt rapport til Wen Histani fra min kirke. Senere skal vi have foretræde for fyrsten. 20. Abadius, 4709AR Efter hårde men vellykkede forhandlinger med Abadars kirke og med fyrsten, har Miro og jeg fået overdraget 35.000 guldstykker til genopbygning af fortet og til at udruste det med mandskab og forråd. Jeg er samtidig blevet udnævnt til ”Warder of Rannick” og har fået overdraget et helligt nøgle-symbol af guld af kirken som tegn på udnævnelsen. Endelig fik vi overdraget den lovede sum på 2.500 guldstykker for tjenester, vi har gjort Magnimar. Inden vi forlader byen, vil jeg forberede et fokus for min ”teleport” formular, så jeg for fremtiden kan rejse hurtigere til Magnimar. Jeg brugte adskillige dage på at gennemsøge Magnimar efter et passende fokus, men det var først sent en aften da jeg træt og nedslået var forvillet mig ind i The Shadow at jeg fandt det. Et smukt stykke hvidt granit, som i sin tid må være taget fra the Irespan (den enorme bro) og genanvendt i bygningen af det nu kollapsede Shadow Clock. 21. Abadius, 4709AR Takket være Abadars magi er Miro og jeg er tilbage i Fort Rannick – for en kort tid, inden rejsen går videre mod mit og Degas fødested i Janderhoff og senere til Korvosa. 22. Abadius, 4709AR Arbejdere fra Ilsurian er ankommet for at hjælpe med til at genetablere havnen i Turtleback Ferry. 26. Abadius, 4709AR Miro og jeg drager mod Janderhoff. Vores plan er at vandre til Ilsurian og dér få lejde på en båd, der sejler mod Melfesh. I Melfesh kan vi helt sikkert finde en flodbåd eller et andet fartøj mod Janderhoff. 1. Calistril, 4709AR Miro og jeg når Ilsurian. Vi forlader byen samme aften. 5. Calistril, 4709AR I Melfesh har vi fundet lejde på et skib fra Janderhoff. Roet af mange dværgearme går det hastigt ind i landet. 6. Calistril, 4709AR I Fort Rannick er Urgar færdig med at lave magiske ting til Elektra og Alaria, som drager mod Magnimar og Sandpoint for at klare forskellige personligere forretninger. 11. Calistril, 4709AR Vi er ankommet til Janderhoff, hvor jeg allerede har haft mit første møde med lederen af vores klan. 12. Calistril, 4709AR Dega fortæller, at havnen i Turtleback Ferry er genetableret – hvilket meget passende blev fejret med ankomsten af den første båd. 25. Calistril, 4709AR Miro og jeg rejser videre til vores sidste stop i Korvosa i bevidstheden om, at arbejdere og krigere fra Janderhoff vil ankomme til Fort Rannick, inden én måned er gået, og sneen er smeltet helt væk i bjergene. 1. Pharast, 4709AR Miro og jeg træder gennem Korvosas porte. 11. Pharast, 4709AR Efter at have tilbragt 10 dage i Korvosa, står jeg her til aften atter i Fort Rannick – velsignet være Abadars magi. Vores diskussioner med en højtstående og tydeligvis meget garvet embedsmand i Korvosa er mundet ud i en simpel accept af fortets tilstedeværelse. Og efterlader mig med en bekræftelse af, at området ikke rigtig er interessant for Korvosa. Jeg påbegynder straks arbejdet med at forbedre min broder, Degas, magiske rustning, skjold og våben – og derefter mine egne ting. Arbejdet vil tage cirka én måned, hvorefter vi har aftalt at mødes med Elektra og Alaria i Magnimar. 20. Pharast, 4709AR En gruppe på 40 dværge under ledelse af Lomas Fern (4th level fighter) er ankommet og bemander nu murene. Der er 3 patruljer på hver 10 dværge (1st level warriors) under ledelse af en sergent (2nd level fighter). Desuden er der 5 håndværkere (1st level experts) og en arkitekt, Ilsah Letah (3rd level expert). Sammen med Miro er det meningen, at arkitekten skal forestå forbedringer på fortet, så Fort Rannick kan blive en dominerende faktor i området. På dets genrejste porte af stål skal der være afbildninger af Abadars hellige nøglesymbol, Glitterhammerfamiliens våbenskjold samt respektfyldt symbolet for The Black Arrows. Tillige skal Skull's Crossing sikres mod yderligere skader og repareres. Dværgekrigerne er stillet under min bror Degas kommando, som ved samme lejlighed har fået titlen ”Champion of Rannick”. 22. Pharast, 4709AR Jakardros er vendt tilbage efter at have jaget ogres hele vinteren. Jeg har udnævnt ham til kaptajn af Fort Rannick og derudover givet ham frie hænder til at rekruttere og uddanne en gruppe rangers, der - ligesom han selv - skal være dedikerede til at beskytte og patruljere områderne omkring fortet, dæmningen og landsbyen. 25. Pharast, 4709AR En højlydt og kæmpestor mand ved navn Terek "Earthbreaker" Charhok ankom for nogle dage siden. Han spiser og drikker for fem mand, mens han praler om sine bedrifter – øjensynligt spiser han kæmper til morgenmad! Selvom jeg tvivler alvorligt på hans beretninger, så har jeg forsøgt at overtale ham til at stille sine betydelige styrke i Abadars og fortets tjeneste – dog uden held. Her til morgen eskorterede Dega ham derfor ud af Fort Rannick – han måtte videre! 10. Gozran, 4709AR To af de unge piger, der hjælper til på fortet, er med barn. Det er ikke svært at gætte, hvem som er synderen. Selvom de nu ligger, som de har redt, føler jeg nok, at det vil være et godt – og diplomatisk - træk i forhold til familierne i Turtleback Ferry, hvis fortet påtager sig en form for økonomisk ansvar for pigerne og deres børn. Miro og jeg taler om det i aften, herefter taler vi med pigerne – og med deres familier. 12. Gozran, 4709AR Jeg er endelig færdig med de sidste magiske ting – og Urgar ligeså. Urgar, Dega og jeg rejser hurtigst muligt mod Magnimar for at mødes med Elektra og Alaria som aftalt. Takket være det fokus, jeg fremstillede sidst, vi var i Magnimar, vil rejsen blot tage et øjeblik. Miro bliver indtil videre i Fort Rannick for at hjælpe med forbedringerne – og for at åbne nye forhandlinger med folkene i Turtleback Ferry og i Ilsurian. Skal fortet have en fremtid, når Magnimars guld er brugt, må der findes et grundlag for fremtidige indtægter, f.eks. gennem årlige skatter fra de to byer – eller måske toldindtægter på varer igennem området. Endelig må det undersøges, om bjergene her omkring mon gemmer værdifulde hemmeligheder i sig – der var jo jern højere oppe ogre’nes fæstning!

No comments:

Post a Comment