Monday, February 1, 2010

Maegar Glitterhammer

Male dwarf cleric 10 LN Medium humanoid Stat block – t.b.c. Background: Maegar stammer - ligesom sin lillebror Dega - fra dværgebyen Janderhoff på kanten af Mindspin Mountains i det sydøstlige Varisia. Mens brødrene endnu var ganske unge, blev Glitterhammer familien ramt af svære økonomiske problemer. En række risikable investeringer var slået fejl, og snart var familieformuen stort set væk. Kun gennem omfattende lån fra skatkammeret under Abadars kirke – og en lige så omfattende låneaftale - kunne familiens ære reddes. Samtidig forpligtede familien sig også til at stille een af sønnerne i Abadars tjeneste: Maegar. Lettere modstræbende til at begynde med men tro mod den aftale, der var indgået, begyndte Maegar sin træning blandt præsterne. Her viste det sig hurtigt, at det måske ikke var så dårlig en handel endda. Bare få måneder senere opstod der nemlig en gylden mulighed for at bringe familien på fod igen. Et nyt lovende konsortium med partnere fra Janderhoff, Korvosa og Magnimar skulle stables på benene, og inden længe var Maegar derfor på vej mod Magnimar for at tjene tre erfarne Abadar præster, der var udvalgt til at rådgive konsortiet. Da de rejsende imidlertid langt om længe nåede frem til Magnimars porte, var gruppen reduceret til én. Og da præsteskabet jo havde forpligtet sig til at stille tre, så Maegar - som én af de få overlevende – derfor sin status som simpel medhjælper forsvinde. Ved ankomsten til Magnimar var dværgen pludselig forfremmet til ”præstestuderende”. Under den intensive træning i byens Abadar-tempel fandt Maegar lidt efter lidt ud af, at ordenens idealer i grunden lå tæt op af hans egne. Med tiden blev han således mere og mere overbevidst om, at han – enten ved et sært lykketræf eller måske Abadars mellemkomst – var blevet ”udvalgt”. Ganske vist interesserede Maegar sig mindre for endeløse timer over de hellige skrifter, men til gengæld flød de magiske ord i Abadars Bønner til ham, med en lethed som en båd i en stærk strøm. Dertil kom, at både hans gode intuition og skarpe vid til fulde fandt sine udfordringer i rollen som rådgiver og forhandler. Som følge deraf kom dværgen da også på rekordtid til at opfylde den rolle, han havde overtaget. Ofte betød det lange rejser med karavanerne til og fra Janderhoff og Korvosa. Her slog Maegar hyppigt følge med Dega, der af egne grunde havde forladt dværgebyens underjordiske haller for at udforske verden, prøve sine kræfter af – og ikke mindst vinde store rigdomme. Det var ligeledes på én af disse rejser, at han mødte Miro første gang. Maegar ser i bund og grund verden som et sted fyldt med organisatoriske udfordringer – og sig selv som ”organisator”. Hvad enten det er angrebet på en velbevogtet forsvarsstilling, genopbygningen af et fort langt væk fra civilisationen, eftersøgningen efter en drageskat eller en svær diplomatisk forhandling, er det i hans natur altid at søge at ”optimere opgaveløsningen” baseret på en objektiv (neutral) analyse af de for hånden værende præmisser. Det gælder selvfølgelig også i gruppen, hvor han derfor altid er meget opmærksom på den enkeltes styrker og svagheder i situationen – inklusiv sine egne – og på hvordan teamwork kan forbedres til fordel for alle. Målet er selvfølgelig ikke mindre end den ”perfekte” løsning. Som person bruger Maegar ofte ironi grænsende til det sarkastiske i sit sprogbrug, og ”entusiasmen” er typisk godt skjult. Tag dog ikke fejl! Der er intet, der rører ham, som en udfordring, der kræver samarbejde, organisation og ledelse.

No comments:

Post a Comment