Thursday, November 12, 2009

Miro ”the Unlucky” Zevlyn

Male halfling bard 7 LN Medium humanoid Init +4; Senses Perseption +2 DEFENSES AC 22, touch 16, flat-footed 18 (+5 armor, +1 shield, +1 deflection, +4 Dex, +1 Size) hp 47 (7d8+7) Fort +4, Ref +10, Will +7 (+2 vs. fear; +4 vs, bardic performance, sonic, language dependant effects) OFFENSE Speed 20 ft. Melee mwk rapier +7 (1d4+2/18-20), with arcane strike Ranged heavy crossbow +11 (1d8+2/19-20), with arcane strike Special Attacks Point Blank Shot, Arcane Strike, Precise Shot Spells Known (CL 7th) 3rd (2/day) - Good hope, haste 2nd (4/day) - Silence (DC 15), glitterdust (DC 15), mirror image, invisibility 1st (5/day) - Expeditious retreat, grease (DC 14), hideous laughter (DC 14), silent image, remove fear 0 (6) - Dancing lights, detect magic, ghost sound, prestidigitation, mending, read magic STATISTICS Str 10, Dex 18, Con 10, Int 14, Wis 10, Cha 17 Base Atk +5; CMB +4; CMD 18 Feats City Born (Korvosa), Point Blank Shot, Arcane Strike, Precise Shot, Rapid Reload (heavy crossbow) Skills Acrobatics +5, Bluff +13, Climb +1, Handle Animal +11, Intimidate +5, Knowledge (arcana) +15, Knowledge (history) +15, Knowledge(all other) +9, Linguistics +6, Perception +8, Perform (wind) +13, Perform (dance) +13, Perform (sing) +13, Sense Motive +13, Spellcraft +12, Stealth +7, Use Magic Device +13 Language Common (Taldane), Halfling, Varisian, Giant, Elf SQ Bardic knowledge, lore master 1/day, bardic performance 19 rounds/day, inspire courage +2, inspire competence +3, countersong, distraction, fascinate, suggestion, versatile performance (wind, sing), well versed Combat Gear +1 chainshirt, mwk. buckler, mwk. rapier, +1 heavy crossbow, 20 crossbow bolts, 10 cold iron crossbow bolts, 10 silver crossbow bolts, cloak of warding +1, scroll of sleep, scroll of minor image, scroll of whispering wind, wand of produce flame, wand of silent image, potion of cure light wounds (2) Other gear mwk. flute, back pack, bedroll, 50' silk rope, waterskin, torch BACKGROUND STORY Miro Zevlyn, er trods sin spraglede og mangeartede påklædning født og opvokset i Korvosa. Som ung blev han stillet i sigte at tage hyre på et skib, som det er tradition i hans familie. Således ville skæbnen det ikke. Første gang han satte fod på et skib blev også sidste gang. Han var stadig dreng, men hans far havde skaffet ham en læreplads som skibsdreng på handelsskibet Magdalena. Fra det øjeblik han borede skibet begyndte alt at gå galt og inden eftermiddag måtte Miro og resten af besætningen forlade skibet, som stod i lys lue. Da Magdalena gik op i flammer var det kun den dramatiske afslutning på en dag, hvor alt hvad Miro rørte ved gik galt. Siden den dag har Miro været forment adgang til Korvosas havne anlæg og han har ikke betrådt et skibsdæk siden. Miro lod sig ikke slå ud af disse vanskeligheder og søgte nye veje i livet. Han blev ansat som sufflør i the Marbledome, Korvosas opera, hvor han grundet sin lille størrelse kunne side i en næsten usynlig sufflørgrav. Livet ved operaen greb ham og inden for få år kom hans musikalske talent frem. Han begyndte at optræde på operaens scene og var godt på vej til at få en stor karriere. Skæbnen ville at hans uheld igen skulle spænde ben for ham. En sen aften efter optræden, besøgte Miro den omsværmede halv-elver sopran Sianna, i hendes omklædning. Han havde en stor buket roser i en fin Tiansk porcelænsvase med som gave og håbede den aften at kunne gøre et godt indtryk på den smukke sangerinde. Hvad der ventede Miro var han ikke rustet til at stå imod. Operaens ejer, tyrannen Valon Palastus, var kommet ham i forkøbet og var med et hårdt greb om Siannas håndled ved at tvinge hende i knæ, mens han med den anden hånd var ved at åbne sine bukser. Hurtigt og lydløst for Miro op bag slynglen og smadrede vasen i hovedet på ham. Sianna var Miro meget taknemlig og samme aften forlod de Korvosa i ly af mørket. Sianna og Miro skiltes for at undgå at blive genkendt af Palastus’ venner. Miro regste de efterfølgende år rundt i Varisia og optrådte længe i Magnimar inden han blev nødt til at forlade byen igen. Dybest set hungrer Miro efter et stille liv, hvor han kan hengive sig musikken og sin interesse for Varisias glæmte fortid og magi – men skæbnen fører ham altid ud på nye rejser…

No comments:

Post a Comment