Sunday, November 15, 2009

Elektra Dragonia

Femal human sorcerer 8 CG Medium humanoid Init +2; Senses Perseption +4 DEFENSES AC 16, touch 14 flat-footed 13 (+2 armor, +1 deflection, +2 Dex, +1 Dodge) hp 40 (8d6+14) Fort +4, Ref +6, Will +8 OFFENSE Speed 30 ft. Melee dagger +3 (1d4-1/19-20) Ranged dagger +6 (1d4-1/19-20) Special Attacks Point Blank Shot Spells Known (CL 8th) 4th (4/day) - Resilient sphere (DC20) 3rd (6/day) - Dispel magic, fly, lightning bolt (DC19) 2nd (8/day) - Flaming sphere (DC18), glitterdust (DC 18), invisibility, scorching ray 1st (5/day) - Charm person (DC17), grease (DC 17), identify, magic missile, sleep (DC17), shield 0 (6) - Acid splash, daze (DC16), detect magic, light, message, prestidigitation, read magic STATISTICS Str 8, Dex 14, Con 12, Int 12, Wis 12, Cha 23 Base Atk +4; CMB +3; CMD 17 Feats City Born (Riddleport), Eschew Materials, Dodge, Energy Substitution (acid), Magical Aptitude, Acrobatics, Combat Casting, Point Blank Shot Skills Acrobatics +4, Bluff +12, Fly +6, Intimidate +10, Knowledge (arcana) +10, Knowledge (history) +7, Perception +4,Slight of Hand +3, Spellcraft +14, Use Magic Device +18 Language Common (Taldane), Thassilonian SQ Arcane bond (raven), metamagic adept 2/day Combat Gear bracers of protection +2, ring of protection +1, belt of mighty constitution +2, headband of alluring charisma +2, Sihedron amulet, ring of feather fall, 6 x daggers, wand of shocking grasp, wand of magic missile, 2 x elixier of treeshape, elixier of speak with animal, potion of cure light wounds (2) Other gear back pack, bandoleer, potionbelt, Foxglove family ring, Tsuto's journal, grappling hook, hooded lantern, 50' hemp rope, 5 x waterskin, pouch, winter clothes, entertainer's outfit, 2 x vial of holy water BACKGROUND STORY
Elektra er født og opvokset i Riddelsport, hendes hjem var en smugkro drevet af hendes forældre, hvor det flød med hælervare og div. mere eller mindre skumle personer. Det var dog et nogenlunde trygt hjem da hendes forældre især hendes mor og farmor elskede hende og hun har arvet sine magiske kræfter fra sin mor. Elektra er midterbarn hun har en store søster (Kira) og en lillebror (Hjalte) desværre dør Elektras mor i barsels sengen da hun føder Hjalte, Elktra en kun ni år på det tidspunk, men heldigvis er farmoderen der til at støtte alle tre børn og hun fytter permanent ind hos dem, men hun er gammel og da Elektra er 18 år dør hun mæt af dage.

Elektra forhold til sin far er temmelig kompliceret han elsker hende og beskytter hende, men hans ord er lov i hjemmet og han tåler ikke at blive sagt imod af sine børn og han har ikke meget fidus til Elektras magiske arv medmindre den kaster penge af sig.

Farmoderen har virket som en buffer imellem ham og børnene hvis der var ueniheder og da hun dør begynder skænderierne at eskalere imellem Elektra og hendes far og han har ved flere lejligheder spærret hende inde på hendes rum i dagevis uden mad, når hun ikke makkede ret.

Tilsidst kræver faderen at hun gifter sig med en af hans værdigfulde forretningsforbindelser der er blevet enkemand og har et godt øje til Elektra, men Elektra væmmes ved ham og nægter, derfor ser hun sig nødsaget til at stikke af fra sit barndomhjem og sin by, men det passer hende nu meget godt, for hun har længe ønsket at komme ud og prøve sig selv af, ude i den store verden.


Elektra måler 160cm, vejer 62kg yppig men slank, brun hud, talje langt kraftigt sort hår der hverken er krøllet eller helt glat men en mellemting, et hjerteformet ansigt med høje kindben en sød lille næse, sensuelle mørkerøde læber og et par slående store grønne øjne der næsten lyser op omkranset af tætte rækker af lange sorte øjenvipper.


Elektra er en rebel, hun går sine egne veje og ville aldrig ligge under for gruppepres, hun har absolut hjertet på det rette sted, men har ikke megen fidus til øvrigheden og autoriteter som sådan.

Elektra er charmerende,udadvendt,sprudlende og til tider omsorgsfuld ,men også forfængelig og stolt.

Elektra elsker luksus og opmærksomhed, hun er gavmild og lidt overfladisk, samt ikke en type der spare op til sin alderdom og hun ved intet bedre end at blive beundret og være midtpunkt, hun drømmer om at leve et liv i sus og dus hvor hun kan udfolde sig frit, fri for forpligtigelser og tungt ansvar. Men da hun kommer fra bunden af samfundet ved hun også at intet kommer af sig selv og man må af og til gøre hvad der er nødvendigt for at få det som man vil have det ,hun har en snert af pragmatikker over sig.


Når Elektra giver penge til en tigger er det fordi hendes gode hjerte løber af med hende, men når hun giver penge til Desna, er det fordi hun tror på at det kan betale sig at stå sig godt med gudinden.

No comments:

Post a Comment