Thursday, November 12, 2009

Dega Glitterhammer

Male dwarf fighter 8 NG Medium humanoid Init +2; Senses Darkvision 60 ft.; Perseption +8 DEFENSES

AC 28, touch 14, flat-footed 25 (+10 armor, +3 shield, +1 deflection, +2 Dex, +1 natural armor, +1 Dodge)

hp 85 (8d10+24)

Fort +11, Ref +6, Will +4 (+2 fear, +2 poison, spell, spell-like ability)

Defensive Abilities defensive training, bravery, hardy

OFFENSE

Speed 20 ft.

Melee +2 adamantine longsword +18/+13 (1d8+8/19-20)

Ranged heavy crossbow +10/+5 (1d10/19-20)

Special Attacks Hatred, Power Attack +15/+10 (1d8+14/19-20)

STATISTICS

Str 21, Dex 14, Con 16, Int 13, Wis 11, Cha 6

Base Atk +8; CMB +13; CMD 27 (+4 vs. bulrush, trip)

Feats Big Game Hunter (b), Weapon Focus (longsword), Dodge, Mobility, Combat Expertise, Spring Attack, Whirlwind Attack, Lunge, Power Attack, Greater Weapon Focus (longsword)

Skills Climb +12, Perception +8, Ride +6, Survival +11, Swim +11

Language Common, Dwarf, Undercommon

SQ stone cunning, greed

Combat Gear +1 fullplate armor, +1 heavy steel shield, +2 adamantine longsword, heavy crossbow, 20 bolts, dagger, +1 war razor, cloak of resistance +2, amulet of natural armor +1, ring of protection +1, belt of giant strength +2, “autobow” Other gear back pack, winter blanket, waterskin, flint and steel, sack, wine skin, bedroll, trail rations, hemp rope, holy water (2), winter clothes, tent

BACKGROUND STORY


Dega har midlertidigt forladt sin klan for at drage på eventyr, da han var træt af at alt i dværesamfundet havde med klanen at gøre. Dega har intet imod at hjælpe klanen, men han er mere en individualist, og vil derfor helst være fri for tankegangen der ligger bag bemærkninger som ”For the clan” og ”For the greater good”. Dog, hvis hans klan en dag skulle være truet vil han højst sandsynligt gøre alt i sin magt for at hjælpe dem.


Dega har ikke noget specifikt mål med sine rejser. Han vil gerne opleve verdenen, forbedre sine kampevner og samle store skatte.


Maegar: Han ser Megar både som en bror, men samtidigt også som en af sine bedste venner. Han syntes dog tit at Megar er alt for alvorlig. I kampsituationer vil Dega selvfølgeligt beskytte alle i partyet, men hvis valget står mellem at rede Megar eller de andre vil Dega prøve at rede Megar først.


Alaria: Dega forstår at Alaria er en utrolig dygtig kriger, der effektivt kan udnytte samarbejdet under kamp. Derfor vil Dega ofte prøve at støtte op om hende i kamp.Elektra: Dega syntes at elektra er en meget underlig størrelse. Hun går alt meget op i hvordan hun tager sig ud, og hun er utilregnelig i kamp. Samtidigt er elektra også meget sart, og Dega ved at hun skal beskyttes hvis hun skal overleve i længere tid. Men hun gør det tit svært for Dega at hjælpe hende.


Urgar: 'En flyvende katastrofe'. Fyren er jo fuldstændigt utilregnelig, og hvis ikke Ugar begynder at opføre sig ordenligt vil Dega sætte ham på plads.


Gorgon: Dega har endnu ikke noget forhold til Gorgon. Dega er dog facineret af at Gorgon kæmper med de bare næver. Det har Dega en hvis respekt for

No comments:

Post a Comment