Sunday, November 15, 2009

Elektra Dragonia

Femal human sorcerer 8 CG Medium humanoid Init +2; Senses Perseption +4 DEFENSES AC 16, touch 14 flat-footed 13 (+2 armor, +1 deflection, +2 Dex, +1 Dodge) hp 40 (8d6+14) Fort +4, Ref +6, Will +8 OFFENSE Speed 30 ft. Melee dagger +3 (1d4-1/19-20) Ranged dagger +6 (1d4-1/19-20) Special Attacks Point Blank Shot Spells Known (CL 8th) 4th (4/day) - Resilient sphere (DC20) 3rd (6/day) - Dispel magic, fly, lightning bolt (DC19) 2nd (8/day) - Flaming sphere (DC18), glitterdust (DC 18), invisibility, scorching ray 1st (5/day) - Charm person (DC17), grease (DC 17), identify, magic missile, sleep (DC17), shield 0 (6) - Acid splash, daze (DC16), detect magic, light, message, prestidigitation, read magic STATISTICS Str 8, Dex 14, Con 12, Int 12, Wis 12, Cha 23 Base Atk +4; CMB +3; CMD 17 Feats City Born (Riddleport), Eschew Materials, Dodge, Energy Substitution (acid), Magical Aptitude, Acrobatics, Combat Casting, Point Blank Shot Skills Acrobatics +4, Bluff +12, Fly +6, Intimidate +10, Knowledge (arcana) +10, Knowledge (history) +7, Perception +4,Slight of Hand +3, Spellcraft +14, Use Magic Device +18 Language Common (Taldane), Thassilonian SQ Arcane bond (raven), metamagic adept 2/day Combat Gear bracers of protection +2, ring of protection +1, belt of mighty constitution +2, headband of alluring charisma +2, Sihedron amulet, ring of feather fall, 6 x daggers, wand of shocking grasp, wand of magic missile, 2 x elixier of treeshape, elixier of speak with animal, potion of cure light wounds (2) Other gear back pack, bandoleer, potionbelt, Foxglove family ring, Tsuto's journal, grappling hook, hooded lantern, 50' hemp rope, 5 x waterskin, pouch, winter clothes, entertainer's outfit, 2 x vial of holy water BACKGROUND STORY
Elektra er født og opvokset i Riddelsport, hendes hjem var en smugkro drevet af hendes forældre, hvor det flød med hælervare og div. mere eller mindre skumle personer. Det var dog et nogenlunde trygt hjem da hendes forældre især hendes mor og farmor elskede hende og hun har arvet sine magiske kræfter fra sin mor. Elektra er midterbarn hun har en store søster (Kira) og en lillebror (Hjalte) desværre dør Elektras mor i barsels sengen da hun føder Hjalte, Elktra en kun ni år på det tidspunk, men heldigvis er farmoderen der til at støtte alle tre børn og hun fytter permanent ind hos dem, men hun er gammel og da Elektra er 18 år dør hun mæt af dage.

Elektra forhold til sin far er temmelig kompliceret han elsker hende og beskytter hende, men hans ord er lov i hjemmet og han tåler ikke at blive sagt imod af sine børn og han har ikke meget fidus til Elektras magiske arv medmindre den kaster penge af sig.

Farmoderen har virket som en buffer imellem ham og børnene hvis der var ueniheder og da hun dør begynder skænderierne at eskalere imellem Elektra og hendes far og han har ved flere lejligheder spærret hende inde på hendes rum i dagevis uden mad, når hun ikke makkede ret.

Tilsidst kræver faderen at hun gifter sig med en af hans værdigfulde forretningsforbindelser der er blevet enkemand og har et godt øje til Elektra, men Elektra væmmes ved ham og nægter, derfor ser hun sig nødsaget til at stikke af fra sit barndomhjem og sin by, men det passer hende nu meget godt, for hun har længe ønsket at komme ud og prøve sig selv af, ude i den store verden.


Elektra måler 160cm, vejer 62kg yppig men slank, brun hud, talje langt kraftigt sort hår der hverken er krøllet eller helt glat men en mellemting, et hjerteformet ansigt med høje kindben en sød lille næse, sensuelle mørkerøde læber og et par slående store grønne øjne der næsten lyser op omkranset af tætte rækker af lange sorte øjenvipper.


Elektra er en rebel, hun går sine egne veje og ville aldrig ligge under for gruppepres, hun har absolut hjertet på det rette sted, men har ikke megen fidus til øvrigheden og autoriteter som sådan.

Elektra er charmerende,udadvendt,sprudlende og til tider omsorgsfuld ,men også forfængelig og stolt.

Elektra elsker luksus og opmærksomhed, hun er gavmild og lidt overfladisk, samt ikke en type der spare op til sin alderdom og hun ved intet bedre end at blive beundret og være midtpunkt, hun drømmer om at leve et liv i sus og dus hvor hun kan udfolde sig frit, fri for forpligtigelser og tungt ansvar. Men da hun kommer fra bunden af samfundet ved hun også at intet kommer af sig selv og man må af og til gøre hvad der er nødvendigt for at få det som man vil have det ,hun har en snert af pragmatikker over sig.


Når Elektra giver penge til en tigger er det fordi hendes gode hjerte løber af med hende, men når hun giver penge til Desna, er det fordi hun tror på at det kan betale sig at stå sig godt med gudinden.

Thursday, November 12, 2009

Miro ”the Unlucky” Zevlyn

Male halfling bard 7 LN Medium humanoid Init +4; Senses Perseption +2 DEFENSES AC 22, touch 16, flat-footed 18 (+5 armor, +1 shield, +1 deflection, +4 Dex, +1 Size) hp 47 (7d8+7) Fort +4, Ref +10, Will +7 (+2 vs. fear; +4 vs, bardic performance, sonic, language dependant effects) OFFENSE Speed 20 ft. Melee mwk rapier +7 (1d4+2/18-20), with arcane strike Ranged heavy crossbow +11 (1d8+2/19-20), with arcane strike Special Attacks Point Blank Shot, Arcane Strike, Precise Shot Spells Known (CL 7th) 3rd (2/day) - Good hope, haste 2nd (4/day) - Silence (DC 15), glitterdust (DC 15), mirror image, invisibility 1st (5/day) - Expeditious retreat, grease (DC 14), hideous laughter (DC 14), silent image, remove fear 0 (6) - Dancing lights, detect magic, ghost sound, prestidigitation, mending, read magic STATISTICS Str 10, Dex 18, Con 10, Int 14, Wis 10, Cha 17 Base Atk +5; CMB +4; CMD 18 Feats City Born (Korvosa), Point Blank Shot, Arcane Strike, Precise Shot, Rapid Reload (heavy crossbow) Skills Acrobatics +5, Bluff +13, Climb +1, Handle Animal +11, Intimidate +5, Knowledge (arcana) +15, Knowledge (history) +15, Knowledge(all other) +9, Linguistics +6, Perception +8, Perform (wind) +13, Perform (dance) +13, Perform (sing) +13, Sense Motive +13, Spellcraft +12, Stealth +7, Use Magic Device +13 Language Common (Taldane), Halfling, Varisian, Giant, Elf SQ Bardic knowledge, lore master 1/day, bardic performance 19 rounds/day, inspire courage +2, inspire competence +3, countersong, distraction, fascinate, suggestion, versatile performance (wind, sing), well versed Combat Gear +1 chainshirt, mwk. buckler, mwk. rapier, +1 heavy crossbow, 20 crossbow bolts, 10 cold iron crossbow bolts, 10 silver crossbow bolts, cloak of warding +1, scroll of sleep, scroll of minor image, scroll of whispering wind, wand of produce flame, wand of silent image, potion of cure light wounds (2) Other gear mwk. flute, back pack, bedroll, 50' silk rope, waterskin, torch BACKGROUND STORY Miro Zevlyn, er trods sin spraglede og mangeartede påklædning født og opvokset i Korvosa. Som ung blev han stillet i sigte at tage hyre på et skib, som det er tradition i hans familie. Således ville skæbnen det ikke. Første gang han satte fod på et skib blev også sidste gang. Han var stadig dreng, men hans far havde skaffet ham en læreplads som skibsdreng på handelsskibet Magdalena. Fra det øjeblik han borede skibet begyndte alt at gå galt og inden eftermiddag måtte Miro og resten af besætningen forlade skibet, som stod i lys lue. Da Magdalena gik op i flammer var det kun den dramatiske afslutning på en dag, hvor alt hvad Miro rørte ved gik galt. Siden den dag har Miro været forment adgang til Korvosas havne anlæg og han har ikke betrådt et skibsdæk siden. Miro lod sig ikke slå ud af disse vanskeligheder og søgte nye veje i livet. Han blev ansat som sufflør i the Marbledome, Korvosas opera, hvor han grundet sin lille størrelse kunne side i en næsten usynlig sufflørgrav. Livet ved operaen greb ham og inden for få år kom hans musikalske talent frem. Han begyndte at optræde på operaens scene og var godt på vej til at få en stor karriere. Skæbnen ville at hans uheld igen skulle spænde ben for ham. En sen aften efter optræden, besøgte Miro den omsværmede halv-elver sopran Sianna, i hendes omklædning. Han havde en stor buket roser i en fin Tiansk porcelænsvase med som gave og håbede den aften at kunne gøre et godt indtryk på den smukke sangerinde. Hvad der ventede Miro var han ikke rustet til at stå imod. Operaens ejer, tyrannen Valon Palastus, var kommet ham i forkøbet og var med et hårdt greb om Siannas håndled ved at tvinge hende i knæ, mens han med den anden hånd var ved at åbne sine bukser. Hurtigt og lydløst for Miro op bag slynglen og smadrede vasen i hovedet på ham. Sianna var Miro meget taknemlig og samme aften forlod de Korvosa i ly af mørket. Sianna og Miro skiltes for at undgå at blive genkendt af Palastus’ venner. Miro regste de efterfølgende år rundt i Varisia og optrådte længe i Magnimar inden han blev nødt til at forlade byen igen. Dybest set hungrer Miro efter et stille liv, hvor han kan hengive sig musikken og sin interesse for Varisias glæmte fortid og magi – men skæbnen fører ham altid ud på nye rejser…

Dega Glitterhammer

Male dwarf fighter 8 NG Medium humanoid Init +2; Senses Darkvision 60 ft.; Perseption +8 DEFENSES

AC 28, touch 14, flat-footed 25 (+10 armor, +3 shield, +1 deflection, +2 Dex, +1 natural armor, +1 Dodge)

hp 85 (8d10+24)

Fort +11, Ref +6, Will +4 (+2 fear, +2 poison, spell, spell-like ability)

Defensive Abilities defensive training, bravery, hardy

OFFENSE

Speed 20 ft.

Melee +2 adamantine longsword +18/+13 (1d8+8/19-20)

Ranged heavy crossbow +10/+5 (1d10/19-20)

Special Attacks Hatred, Power Attack +15/+10 (1d8+14/19-20)

STATISTICS

Str 21, Dex 14, Con 16, Int 13, Wis 11, Cha 6

Base Atk +8; CMB +13; CMD 27 (+4 vs. bulrush, trip)

Feats Big Game Hunter (b), Weapon Focus (longsword), Dodge, Mobility, Combat Expertise, Spring Attack, Whirlwind Attack, Lunge, Power Attack, Greater Weapon Focus (longsword)

Skills Climb +12, Perception +8, Ride +6, Survival +11, Swim +11

Language Common, Dwarf, Undercommon

SQ stone cunning, greed

Combat Gear +1 fullplate armor, +1 heavy steel shield, +2 adamantine longsword, heavy crossbow, 20 bolts, dagger, +1 war razor, cloak of resistance +2, amulet of natural armor +1, ring of protection +1, belt of giant strength +2, “autobow” Other gear back pack, winter blanket, waterskin, flint and steel, sack, wine skin, bedroll, trail rations, hemp rope, holy water (2), winter clothes, tent

BACKGROUND STORY


Dega har midlertidigt forladt sin klan for at drage på eventyr, da han var træt af at alt i dværesamfundet havde med klanen at gøre. Dega har intet imod at hjælpe klanen, men han er mere en individualist, og vil derfor helst være fri for tankegangen der ligger bag bemærkninger som ”For the clan” og ”For the greater good”. Dog, hvis hans klan en dag skulle være truet vil han højst sandsynligt gøre alt i sin magt for at hjælpe dem.


Dega har ikke noget specifikt mål med sine rejser. Han vil gerne opleve verdenen, forbedre sine kampevner og samle store skatte.


Maegar: Han ser Megar både som en bror, men samtidigt også som en af sine bedste venner. Han syntes dog tit at Megar er alt for alvorlig. I kampsituationer vil Dega selvfølgeligt beskytte alle i partyet, men hvis valget står mellem at rede Megar eller de andre vil Dega prøve at rede Megar først.


Alaria: Dega forstår at Alaria er en utrolig dygtig kriger, der effektivt kan udnytte samarbejdet under kamp. Derfor vil Dega ofte prøve at støtte op om hende i kamp.Elektra: Dega syntes at elektra er en meget underlig størrelse. Hun går alt meget op i hvordan hun tager sig ud, og hun er utilregnelig i kamp. Samtidigt er elektra også meget sart, og Dega ved at hun skal beskyttes hvis hun skal overleve i længere tid. Men hun gør det tit svært for Dega at hjælpe hende.


Urgar: 'En flyvende katastrofe'. Fyren er jo fuldstændigt utilregnelig, og hvis ikke Ugar begynder at opføre sig ordenligt vil Dega sætte ham på plads.


Gorgon: Dega har endnu ikke noget forhold til Gorgon. Dega er dog facineret af at Gorgon kæmper med de bare næver. Det har Dega en hvis respekt for